MENY
Meny
Aktien 2020-07-08 17:29 RATOS B 26,82 SEK

Delårsrapport januari-september 2019

Ökat resultat och god tillväxt i Ratos bolag under tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade med 17%, varav 16% organiskt, och uppgick till 5 943 MSEK (5 071)
  • EBITA för Ratos affärsområden, exklusive IFRS 16, uppgick till 302 MSEK (120)
  • Rörelseresultat för koncernen enligt IFRS uppgick till 832 MSEK (184)
  • Försäljningen av Ratos fastighet Lejonet 4 har slutförts. Realisationsresultatet uppgår till 487 MSEK och ingår i rörelseresultatet för koncernen
  • Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 565 MSEK