MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Delårsrapport januari-juni 2019

Ratos bolagsportfölj växer men projektnedskrivningar påverkade resultatet i andra kvartalet

  • Projektnedskrivningar i HENT påverkade resultatet för bolagsportföljen negativt med -133 MSEK
  • Nettoomsättningen för bolagsportföljen uppgick till 7 096 MSEK (6 495), en ökning med 9% organiskt
  • EBITA, exklusive IFRS 16, uppgick till 670 MSEK (802)
  • För rullande 12 månader uppgick vinsten i bolagsportföljen till 768 MSEK (1 069)
  • Rörelseresultat enligt IFRS uppgick till 674 MSEK (837)