MENY
Meny
Aktien 2020-07-09 17:29 RATOS B 26,28 SEK

Bokslutskommuniké 2019

Förbättrat resultat och fortsatt god tillväxt i fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade med 15%, varav 16% organiskt, och uppgick till 6 221 MSEK (5 428)
  • EBITA för Ratos affärsområden, exklusive IFRS 16, uppgick till 57 MSEK (-69)
  • Rörelseresultat för koncernen enligt IFRS uppgick till 122 MSEK (-689)
  • Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 607 MSEK
  • Resultat per aktie för helåret 2019 före och efter utspädning 2,11 SEK (-1,40)
  • Förslag till utdelning för helåret 2019 0,65 SEK / aktie (0,50)