MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Delårsrapport januari-september 2018

Juli-september 2018

 • Koncernens nettoomsättning 5 425 MSEK (5 344)
 • Resultat före skatt 88 MSEK (741)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,00 SEK (2,13)

Utveckling i bolagsportföljen, jul-sep 2018

 • Portföljens nettoomsättning 4 985 MSEK (4 582)
 • Portföljens EBITA 117 MSEK (180)
 • Portföljens operativa EBITA 173 MSEK (199)

Januari-september 2018

 • Koncernens nettoomsättning 17 206 MSEK (17 647)
 • Resultat före skatt 678 MSEK (1 255)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 1,06 SEK (2,73)
 • Likvida medel i moderbolaget 1 724 MSEK (2 405)

Utveckling i bolagsportföljen, jan-sep 2018

 • Portföljens nettoomsättning 15 835 MSEK (15 111)
 • Portföljens EBITA 891 MSEK (1 002)
 • Portföljens operativa EBITA 945 MSEK (1 037)

Förvärv och avyttringar, jan-sep 2018

 • Gudrun Sjödén Group avyttrades under tredje kvartalet, realisationsresultatet uppgick till 36 MSEK
 • Jøtul avyttrades under första kvartalet, realisationsresultatet uppgick till 26 MSEK