MENY
Meny
Aktien 2020-07-08 17:29 RATOS B 26,82 SEK

Delårsrapport januari-mars 2016

Utveckling i bolagsportföljen

  • Omsättningstillväxt om +5%
  • Svag resultatutveckling, operativ EBITA -14% och EBITA -27%, i linje med förväntan

Förvärv och avyttringar

  • Förvärv av danska ventilationsbolaget airteam
  • Förvärvet av finska fastighetsbolaget Serena Properties slutfördes i januari

Finansiell information

  • Resultat/resultatandelar från bolag 14 Mkr (160), minskning främst till följd av förändrad bolagsportfölj
  • Resultat före skatt -25 Mkr (91)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,18 kr (-0,14)
  • Fortsatt stark finansiell ställning
  • Ratos-aktiens totalavkastning +7%