MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Delårsrapport januari-september 2015

  • Resultat före skatt 1 422 Mkr (1 382)
  • Resultat före skatt justerat för exitresultat och nedskrivningar 364 Mkr (208)
  • Resultat per aktie före utspädning 3,34 kr (3,53)
  • God resultat- och försäljningsutveckling i bolagen
  • Förvärv av Speed Group och TFS
  • Försäljning av Nordic Cinema Group och Inwido – exitvinst om 1 142 Mkr
  • Försäljning av resterande aktier i Inwido och av Hafa Bathroom Group efter periodens slut
  • Fortsatt stark finansiell ställning
  • Ratos-aktiens totalavkastning +13%