MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

Delårsrapport januari-mars 2015

  • Resultat före skatt 91 Mkr (-25)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,14 kr (-0,25)
  • Stark inledning på året med god resultat- och försäljningsutveckling i innehaven
  • Försäljning av Nordic Cinema Group avtalad i april – exitvinst cirka 900 Mkr
  • Minskat aktieinnehav i Inwido i april till 10,4% ägande – exitvinst cirka 230 Mkr
  • Fortsatt stark finansiell ställning
  • Ratos-aktiens totalavkastning +26%