MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 17:29 RATOS B 26,46 SEK

Delårsrapport januari-juni 2015

  • Resultat före skatt 451 Mkr (13)
  • Resultat före skatt justerat för exitresultat 215 Mkr (13)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,65 kr (-0,39)
  • God resultat- och försäljningsutveckling i bolagen
  • Försäljning av Nordic Cinema Group slutförd efter periodens slut – exitvinst cirka 900 Mkr
  • Minskat aktieinnehav i Inwido till 10,4% ägande – exitvinst 236 Mkr
  • Avtal om förvärv av Speed Group
  • Fortsatt stark finansiell ställning
  • Ratos-aktiens totalavkastning +20%