MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Bokslutskommuniké 2015

Utveckling i bolagsportföljen

 • God utveckling, EBITA +9% (Ratos andel) och operativ EBITA +6%
 • Omsättningstillväxt om +4%
 • Resultat/resultatandelar från bolag 664 Mkr (392)

Förvärv och avyttringar

 • Förvärv av Speed Group, TFS och Serena Properties
 • Tre försäljningar under året – total exitvinst om 1 101 Mkr
 • Tilläggsförvärv i bland annat Bisnode och GS-Hydro
 • Avtal om förvärv av airteam efter periodens slut

Finansiell information

 • Resultat före skatt 892 Mkr (1 367)
 • Resultat per aktie före utspädning 1,29 kr (3,22)
 • Nedskrivningar -565 Mkr (-250), framförallt hänförligt till Euromaint
 • Förslag till utdelning 3,25 kr/aktie (3,25)
 • Fortsatt stark finansiell ställning
 • Ratos-aktiens totalavkastning +9%