MENY
Meny
Aktien 2020-04-09 12:59 RATOS B 22,98 SEK

Delårsrapport januari-september 2014

  • Resultat före skatt 1 382 Mkr (1 072)
  • Resultat per aktie före utspädning 3,53 kr (2,81)
  • Förbättrade rörelseresultat i majoritet av innehaven
  • Börsnotering av Inwido – exitvinst cirka 1 174 Mkr
  • Försäljning av SB Seating efter periodens slut – exitvinst cirka 200 Mkr
  • Cirka 3 800 Mkr i kassan efter genomförda transaktioner
  • Ratos-aktiens totalavkastning -6%