Delårsrapport januari-mars 2014 - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-16 14:21 RATOS B 33,22 SEK

Delårsrapport januari-mars 2014

  • Resultat före skatt justerat för exitresultat -25 Mkr (-99)
  • Resultat före skatt -25 Mkr (799)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,25 kr (2,53)
  • Stabil utveckling i innehaven
  • Ökad marknadsaktivitet för flera innehav
  • Oförändrat positiva utsikter för 2014
  • Ratos-aktiens totalavkastning +8%