MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Delårsrapport januari-mars 2014

  • Resultat före skatt justerat för exitresultat -25 Mkr (-99)
  • Resultat före skatt -25 Mkr (799)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,25 kr (2,53)
  • Stabil utveckling i innehaven
  • Ökad marknadsaktivitet för flera innehav
  • Oförändrat positiva utsikter för 2014
  • Ratos-aktiens totalavkastning +8%