MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Delårsrapport januari-juni 2014

  • Resultat före skatt justerat för exitresultat 13 Mkr (-75)
  • Resultat före skatt 13 Mkr (820)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,39 kr (2,41)
  • Successiv resultatförbättring och ökad marknadsaktivitet för flera innehav
  • Oförändrat positiva utsikter för 2014
  • Avtal om försäljning av SB Seating i juli – exitvinst cirka 240 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning +12%