MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Bokslutskommuniké 2014

  • Resultat före skatt 1 367 Mkr (1 083)
  • Resultat per aktie före utspädning 3,22 kr (2,13)
  • Stark operativ avslutning på året för många av innehaven
  • God finansiell ställning och fortsatt intressant transaktionsmarknad
  • Förslag till utdelning 3,25 kr/aktie (3)
  • Justerat avkastningsmål till bolagsanpassat och lägst 15-20% IRR
  • Förvärvet av Ledil slutfördes i december
  • Börsnotering av Inwido och försäljning av SB Seating – exitvinst totalt 1 390 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning -15%