Delårsrapport januari-september 2013

  • Resultat före skatt 1 072 Mkr (1 056)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,81 kr (3,04)
  • Successiv förbättring i innehaven
  • Förvärvet av HENT och tilläggsinvesteringen i Jøtul slutfördes under tredje kvartalet
  • Förvärven av Aibel och Nebula samt sammanslagningen av SF Bio och Finnkino slutfördes under andra kvartalet
  • Stofa avyttrat under första kvartalet – exitvinst 895 Mkr
  • Emission av preferensaktier genomförd i juni
  • Ratos-aktiens totalavkastning +1%