MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

Delårsrapport januari-mars 2013

  • Resultat före skatt 799 Mkr (6)
  • Resultat före skatt, justerat för jämförelsestörande poster och exitvinster -83 Mkr (161)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,53 kr (0)
  • Blandad utveckling i innehaven
  • Exit av Stofa slutförd – exitvinst 898 Mkr
  • Förvärvet av Aibel slutfördes i april
  • Förvärvet av Nebula slutfördes i april
  • Sammanslagningen av Finnkino och SF Bio slutfördes i maj
  • Ratos-aktiens totalavkastning 10%