MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Delårsrapport januari-juni 2013

  • Resultat före skatt 820 Mkr (-16)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,41 kr (-0,09)
  • Successiv förbättring i innehaven
  • Emission av preferensaktier genomförd
  • Förvärv av HENT
  • Förvärven av Aibel och Nebula samt sammanslagningen av SF Bio och Finnkino slutfördes under andra kvartalet
  • Stofa avyttrat – exitvinst 895 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning -13%