MENY
Meny
Aktien 2020-06-04 17:29 RATOS B 26,88 SEK

Bokslutskommuniké 2013

  • Resultat före skatt 1 083 Mkr (767)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,13 kr (1,90)
  • Förslag till utdelning 3 kr/aktie (3)
  • Successiv förbättring i innehaven
  • Förvärven av Aibel, HENT, Nebula, sammanslagningen av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvesteringen i Jøtul slutfördes under året
  • Stofa avyttrat – exitvinst 895 Mkr
  • Emission av preferensaktier genomförd i juni
  • Ratos-aktiens totalavkastning -2%