MENY
Meny
Aktien 2020-07-06 17:29 RATOS B 26,78 SEK

Bokslutskommuniké 2012

  • Resultat före skatt 767 Mkr (860)
  • Resultat före skatt, justerat för jämförelsestörande poster och exitvinster 930 Mkr (1 148)
  • Resultat per aktie före utspädning 1,90 kr (1,63)
  • Förslag till utdelning 3 kr/aktie (5,50)
  • Blandad utveckling i innehaven – stabilisering under fjärde kvartalet
  • Anticimex och Lindab avyttrade – exitvinst 978 Mkr
  • Avtal om försäljning av Stofa – exitvinst cirka 850 Mkr
  • Contex avyttrat efter periodens slut – resultateffekt cirka -140 Mkr
  • Avtal om förvärv av Aibel
  • Ratos-aktiens totalavkastning -17%