MENY
Meny
Aktien 2020-07-09 17:29 RATOS B 26,28 SEK

Delårsrapport januari-september 2012

  • Resultat före skatt 1 056 Mkr (935)
  • Resultat före skatt, justerat för jämförelsestörande poster och exitvinster 612 Mkr (680)
  • Resultat per aktie före utspädning 3,04 kr (2,21)
  • Blandad utveckling i innehaven
  • Anticimex och Lindab avyttrade – exitvinst 979 Mkr
  • Avtal om försäljning av Stofa – exitvinst cirka 850 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning -23%