MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Delarsrapport januari-mars 2012

  • Resultat före skatt 6 Mkr (699)
  • Resultat före skatt, justerat för jämförelsestörande poster
  • och exitvinster 161 Mkr (198)
  • Resultat per aktie före utspädning 0 kr (1,92)
  • Stabil utveckling i innehaven under första kvartalet
  • Avtal om försäljning av Anticimex – exitvinst cirka 940 Mkr
  • Totalt erhölls 990 Mkr i utdelningar och omfinansieringar från
  • innehaven under kvartalet
  • Susanna Campbell ny VD från 18 april
  • Ratos-aktiens totalavkastning 14%