MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Bokslutskommuniké 2011

  • Resultat före skatt 860 Mkr (2 868)
  • Resultat per aktie före utspädning 1,63 kr (7,09)
  • Förslag till utdelning 5,50 kr per aktie (5,25)
  • Svag utveckling i innehaven under 2011, bättre under fjärde kvartalet
  • Omfinansiering av innehaven Stofa, SB Seating och Contex Group
  • Ratos-aktiens totalavkastning -32%