Bokslutskommuniké 2011 - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-16 14:21 RATOS B 33,22 SEK

Bokslutskommuniké 2011

  • Resultat före skatt 860 Mkr (2 868)
  • Resultat per aktie före utspädning 1,63 kr (7,09)
  • Förslag till utdelning 5,50 kr per aktie (5,25)
  • Svag utveckling i innehaven under 2011, bättre under fjärde kvartalet
  • Omfinansiering av innehaven Stofa, SB Seating och Contex Group
  • Ratos-aktiens totalavkastning -32%