MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Rapportarkiv

Här kan du ladda ner all information relaterad till Ratos rapporter. Under respektive kvartal finns ytterligare information.

Beställ information

Beställ tryckta årsredovisningar eller prenumerera på rapporter via e-post.

2020

Delårsrapporter 2020

Q1
Delår jan-mars 2020
Bolagsöversikt
Telefonkonferensbilder

2019

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Delårsrapporter 2019

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2019 Delår jan-juni 2019 Delår jan-sept 2019 Bokslut 2019
Bolagsöversikt Bolagsöversikt Bolagsöversikt Bolagsöversikt
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder
Bolagsöversikt Proformerade siffror enligt IFRS 16 Bolagsöversikt Proformerade siffror enligt IFRS 16 Bolagsöversikt Proformerade siffror enligt IFRS 16 Bolagsöversikt Proformerade siffror enligt IFRS 16
Nyckeltal portföljbolag Proformerade siffror enligt IFRS 16

2018

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Delårsrapporter 2018

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2018 Delår jan-juni 2018 Delår jan-sept 2018 Bokslut 2018
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Net debt EBITDA
Bolagsöversikt Bolagsöversikt Bolagsöversikt Bolagsöversikt
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder

2017

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Delårsrapporter 2017

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2017 Delår jan-juni 2017 Delår jan-sept 2017 Bokslut 2017
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Bolagsöversikt Bolagsöversikt Bolagsöversikt Bolagsöversikt
Telefonkonferensbilder Telekonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder

2016

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016

Delårsrapporter 2016

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2016 Delår jan-juni 2016 Delår jan-sept 2016 Bokslut 2016
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Bolagsöversikt Bolagsöversikt Bolagsöversikt Bolagsöversikt
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder

2015

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015

Delårsrapporter 2015

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2015 Delår jan-juni 2015 Delår jan-sept 2015 Bokslut 2015
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Innehavsöversikt Innehavsöversikt Bolagsöversikt Bolagsöversikt
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder

2014

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014

Delårsrapporter 2014

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2014 Delår jan-juni 2014 Delår jan-sept 2014 Bokslut 2014
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Innehavsöversikt Innehavsöversikt Innehavsöversikt Innehavsöversikt
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder

2013

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013

Delårsrapporter 2013

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2013 Delår jan-juni 2013 Delår jan-sept 2013 Bokslut 2013
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder

2012

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012

Delårsrapporter 2012

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2012 Delår jan-juni 2012 Delår jan-sept 2012 Bokslut 2012
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder

2011

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011

Delårsrapporter 2011

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2011 Delår jan-juni 2011 Delår jan-sept 2011 Bokslut 2011
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder
Ljudupptagning Ljudupptagning Ljudupptagning

2010

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010

Delårsrapporter 2010

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2010 Delår jan-juni 2010 Delår jan-sept 2010 Bokslut 2010
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder
Ljudupptagning Ljudupptagning Ljudupptagning Ljudupptagning

2009

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009

Delårsrapporter 2009

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2009 Delår jan-juni 2009 Delår jan-sept 2009 Bokslut 2009
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder
Ljudupptagning Ljudupptagning Ljudupptagning Ljudupptagning

2008

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008

Delårsrapporter 2008

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2008 Delår jan-juni 2008 Delår jan-sept 2008 Bokslut 2008
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder
Ljudupptagning Ljudupptaning

2007

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007

Delårsrapporter 2007

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2007 Delår jan-juni 2007 Delår jan-sept 2007 Bokslut 2007
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder

2006

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006

Delårsrapporter 2006

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2006 Delår jan-juni 2006 Delår jan-sept 2006 Bokslut 2006
Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt
Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven Resultat innehaven
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder

2005

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005

Delårsrapporter 2005

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2005 Delår jan-juni 2005 Delår jan-sept 2005 Bokslut 2005
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Resultat innehaven
Telefonkonferensbilder

2004

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2004

Delårsrapporter 2004

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2004 Delår jan-juni 2004 Delår jan-sept 2004 Bokslut 2004
Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder Telefonkonferensbilder

2003

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003

Delårsrapporter 2003

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2003 Delår jan-juni 2003 Delår jan-sept 2003 Bokslut 2003
Telefonkonferensbilder

2002

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2002

Delårsrapporter 2002

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2002 Delår jan-juni 2002 Delår jan-sept 2002 Bokslut 2002

2001

Årsredovisning 2001

Årsredovisning 2001

Delårsrapporter 2001

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2001 Delår jan-juni 2001 Delår jan-sept 2001 Bokslut 2001

2000

Årsredovisning 2000

Årsredovisning 2000

Delårsrapporter 2000

Q1 Q2 Q3 Q4
Delår jan-mars 2000 Delår jan-juni 2000 Delår jan-sept 2000 Bokslut 2000

1999

Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1999

Delårsrapporter 1999

Q4
Bokslut 1999

1998

Årsredovisning 1998

Årsredovisning 1998

Delårsrapporter 1998

Q1 Q2 Q3
Delår jan-mars 1998 Delår jan-juni 1998 Delår jan-sept 1998

1997

Årsredovisning 1997

Årsredovisning 1997

1996

Årsredovisning 1996

Årsredovisning 1996