MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Nyckeltal

20192018201720162015
Resultat före skatt, MSEK1 061-107658-890892
Resultat/resultatandelar, MSEK756566679295664
Realisationsresultat, MSEK31625961 6721 101
Eget kapital1), MSEK9 2988 7019 66011 28312 882
Utdelning2), MSEK01606386381 111
Avkastning på eget kapital, %7-53-44
Soliditet, %3843464547

1) Hänförligt till moderbolagets ägare.
2) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2015-2017.