MENY
Meny
Aktien 2017-12-08 17:29 RATOS B 36,86 SEK

Nyckeltal

20162015201420132012
Resultat före skatt, Mkr-8908921 3671 083767
Resultat/resultatandelar, Mkr295664392602-29
Exitresultat, Mkr1 6721 1011 390895978
Eget kapital1), Mkr11 28312 88214 02713 77812 353
Utdelning2), Mkr6381 1111 1201 0401 019
Avkastning på eget kapital, %64865
Soliditet, %4547464139

 
1) Hänförligt till moderbolagets ägare
2) Avser utdelning på stam- och preferensaktier (från och med 2012)