Nyckeltal

20182017201620152014
Resultat före skatt, MSEK-69658-8908921 367
Resultat/resultatandelar, MSEK604679295664392
Realisationsresultat, MSEK625961 6721 1011 390
Eget kapital1), MSEK8 7019 66011 28312 88214 027
Utdelning2), MSEK1606386381 1111 120
Avkastning på eget kapital, %-53-448
Soliditet, %4346454746

1) Hänförligt till moderbolagets ägare.
2) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2014-2017