MENY
Meny
Aktien 2018-12-14 14:29 RATOS B 24,22 SEK

Nyckeltal

20172016201520142013
Resultat före skatt, Mkr658-8908921 3671 083
Resultat/resultatandelar, Mkr679295664392602
Exitresultat, Mkr5961 6721 1011 390895
Eget kapital1), Mkr9 66011 28312 88214 02713 778
Utdelning2), Mkr6386381 1111 1201 040
Avkastning på eget kapital, %3-4486
Soliditet, %4645474641

 

1) Hänförligt till moderbolagets ägare.
2) Avser utdelning på stam- och preferensaktier (från och med 2012).