MENY
Meny
Aktien 2017-11-24 17:29 RATOS B 36,50 SEK

Finansiella rapporter

qrapport

Vid varje rapporttillfälle publiceras ett antal dokument relaterade till rapporten: 

  • vd kommentar,
  • delårsrapporten som pdf,
  • presentationsbilder från telefonkonferensen,
  • finansiell flerårsöversikt och kvartalsöversikt för våra bolag i excel,
  • senare under rapportdagen publicerar vi även en inspelning av telefonkonferensen.