Utdelning

Utdelning och avstämningsdag

Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2018 om 0,50 SEK per aktie (2,00) av serie A och serie B. Avstämningsdag för utdelningen är den 10 maj 2019 och utbetalning från Euroclear Sweden beräknas ske den 15 maj 2019.

20182017201620152014
Utdelning per A- och B-aktie, SEK0,502,002,003,253,25
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), SEK100100100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultatneg278neg.252101
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital27698
Utdelning, MSEK1)1606387231 1111 120
Direktavkastning, B-aktie, %2,15,64,66,76,9

1) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2014-2017.

Utdelning per stamaktie (A- och B-aktie), kr kr
2014 3.25
2015 3.25
2016 2.00
2017 2.00
2018 0.50