Utdelning

Utdelning och avstämningsdag

Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2018 om 0,50 SEK per aktie (2,00) av serie A och serie B. Avstämningsdag för utdelningen är den 10 maj 2019 och utbetalning från Euroclear Sweden beräknas ske den 15 maj 2019.

20182017201620152014
Utdelning per A- och B-aktie, SEK0,502,002,003,253,25
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), SEK100100100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultatneg278neg.252101
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital27698
Utdelning, MSEK1)1606387231 1111 120
Direktavkastning, B-aktie, %2,15,64,66,76,9

1) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2014-2017.

Utdelning per stamaktie (A- och B-aktie), kr kr
2014 3.25
2015 3.25
2016 2.00
2017 2.00
2018 0.50

 

Utdelningspolicy

Ratosaktien ska kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning. Styrelsen gör bedömningen att med en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, så tillvaratas dessa villkor.