MENY
Meny
Aktien 2017-12-15 17:29 RATOS B 35,55 SEK

Utdelning

Utdelningspolicy för stamaktie (aktier av serie A och B)

Utdelningen på stamaktier ska över tid spegla den faktiska resultatutvecklingen i Ratos och en jämn utveckling av utdelningen eftersträvas. Historiskt har drygt 50% av resultatet efter skatt delats ut.

 

20162015201420132012
Utdelning per A- och B-aktie, kr2,003,253,253,003,00
Utdelning per preferensaktie, kr10010010010075
Utdelning i % av resultat efter skatt1)neg252101141158
Utdelning i % av eget kapital1)69888
Utdelning2), Mkr6381 1111 1201 0401 019
Direktavkastning, B-aktie, %4,66,76,95,24,8

1) Avser stamaktier

2) Avser utdelning på stam- och preferensaktier (från och med 2012)

Utdelning per stamaktie (A- och B-aktie), kr kr
2012 3.00
2013 3.00
2014 3.25
2015 3.25
2016 2.00

 

Stamaktier

Stämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2016 om 2,00 kr per aktie (3,25) av serie A och serie B. Avstämningsdag för utdelningen blev den 10 april 2017 och utbetalning från Euroclear Sweden skedde den 13 april 2017.