Utdelning

Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 0 SEK per aktie (0,50) av serie A och serie B. 

20192018201720162015
Utdelning per A- och B-aktie, SEK00,502,002,003,25
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), SEK120100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat0neg278neg.252
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital02769
Utdelning, MSEK1)01606387231 111
Direktavkastning, B-aktie, %02,15,64,66,7

1) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2015-2017.

Utdelning per stamaktie (A- och B-aktie), kr kr
2015 3.25
2016 2.00
2017 2.00
2018 0.50
2019 0

 

Utdelningspolicy

Ratosaktien ska kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning. Styrelsen gör bedömningen att med en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, så tillvaratas dessa villkor.