MENY
Meny
Aktien 2019-01-17 10:54 RATOS B 24,70 SEK

Utdelning

Utdelning och avstämningsdag

Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2017 om 2,00 kr per aktie (2,00) av serie A och serie B. Avstämningsdag för utdelningen var den 7 maj 2018 och utbetalning från Euroclear Sweden skedde den 11 maj 2018.

Under 2017 har utdelning på preferensaktier utbetalats med 18 Mkr i februari samt 21 Mkr i maj, varefter samtliga preferensaktier löstes in i juni i enlighet med styrelsebeslut i Ratos AB i maj 2017.

20172016201520142013
Utdelning per A- och B-aktie, kr2,002,003,253,253,00
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), kr100100100100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat278neg252101141
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital76988
Utdelning, Mkr1)6387231 1111 1201 040
Direktavkastning, B-aktie, %5,64,66,76,95,2

1) Utdelningen avser stamaktier och avseende 2013-2016 även preferensaktier.

Utdelning per stamaktie (A- och B-aktie), kr kr
2013 3.00
2014 3.25
2015 3.25
2016 2.00
2017 2.00