Tickerkoder

Ratos A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap. En börspost utgörs av 1 aktie.

Tickerkoder
Reuters RATOA.ST, RATOB.ST
Bloomberg RATOA:SS, RATOB:SS

ISIN-koder
Ratos A SE0000191090
Ratos B SE0000111940