MENY
Meny
Aktien 2018-01-19 17:29 RATOS B 38,58 SEK

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2017-09-30 till cirka 61 400.

2017-09-30

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

18,35

43,65

Ragnar Söderbergs stiftelse

9,55

17,13

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,68

12,58

Spiltan Fonder

2,52

0,75

Avanza Pension

2,12

0,69

Societe Generale Paris

1,16

0,35

NTC Various Fiduciary Capacit

1,01

0,30

RoosGruppen

0,95

0,28

Nordnet Pensionsförsäkring

0,84

0,27

Björn Håkansson

0,83

2,45