Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2019-09-30 till cirka 54 100.

2019-09-30

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

19,84

44,47

Ragnar Söderbergs stiftelse

8,99

16,97

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,68

12,58

Spiltan Fonder

2,78

0,83

State Street Bank and Trust CO, W9

2,58

0,77

Avanza Pension

2,17

0,70

Societe Generale Paris

1,88

0,56

RBC Investor Services Bank S.A

1,43

0,43

JPM Chase NA

1,10

0,33

SEB Investment Management

0,85

0,25