MENY
Meny
Aktien 2018-10-22 15:09 RATOS B 31,84 SEK

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2018-06-30 till cirka 60 300.

2018-06-30

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

18,70

43,74

Ragnar Söderbergs stiftelse

9,55

17,13

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,68

12,58

Spiltan Fonder

2,96

0,88

Avanza Pension

2,27

0,74

RoosGruppen

1,24

0,37

NTC Various Fiduciary Capacit

1,00

0,30

SEB Investment Management

0,98

0,29

JPM Chase NA

0,87

0,26

Björn Håkansson

0,83

2,45