Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2020-03-31 till cirka 51 300.

2020-03-31

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

19,82

44,56

Ragnar Söderbergs stiftelse

8,76

16,90

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,68

12,58

State Street Bank and Trust CO, W9

3,53

1,05

Spiltan Fonder

2,78

0,83

Avanza Pension

1,86

0,60

CBNY-Norges Bank

1,68

0,50

RoosGruppen

1,45 0,43

JPM Chase NA

1,31 0,39

RBC Investor Services Bank

1,22 0,37