MENY
Meny
Aktien 2018-04-23 17:29 RATOS B 34,62 SEK

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2017-12-31 till cirka 59 500.

2017-12-31

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

18,43

43,67

Ragnar Söderbergs stiftelse

9,55

17,13

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,68

12,58

Spiltan Fonder

2,79

0,83

Avanza Pension

2,09

0,69

RoosGruppen

1,24

0,37

NTC Various Fiduciary Capacit

1,01

0,30

JPM Chase NA

0,85

0,26

Björn Håkansson

0,83

2,45

Uppsala Universitets Stift. Förv.

0,80

0,24