Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2018-12-28 till cirka 57 900.

2018-12-28

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

18,65

43,63

Ragnar Söderbergs stiftelse

9,45

17,11

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,68

12,58

Spiltan Fonder

2,78

0,83

Avanza Pension

2,10

0,68

State Street Bank and Trust CO, W9

2,09

0,62

Societe Generale Paris

1,40

0,42

RoosGruppen

1,24

0,37

JPM Chase NA

1,05

0,31

SEB Investment Management

0,99

0,30