Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2019-12-31 till cirka 52 100.

2019-12-31

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

19,77

44,54

Ragnar Söderbergs stiftelse

8,87

16,93

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,68

12,58

State Street Bank and Trust CO, W9

2,97

0,89

Spiltan Fonder

2,78

0,83

Avanza Pension

1,95

0,63

CBNY-Norges Bank

1,93

0,58

Societe Generale Paris

1,85 0,55

RoosGruppen

1,38 0,41

BNY Mellon SA/NV (former BNY) W8IMY

1,38 0,41