Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2019-03-31 till cirka 56 300.

2019-03-31

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

13,34

30,06

Ragnar Söderbergs stiftelse

9,45

17,11

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,68

12,58

Jan Söderberg Förvaltning

5,47

13,61

Spiltan Fonder

2,78

0,83

Avanza Pension

2,21

0,72

Societe Generale Paris

1,84

0,55

State Street Bank and Trust CO, W9

1,82

0,54

RoosGruppen

1,38

0,41

SEB Investment Management

1,00

0,30