MENY
Meny
Aktien 2017-10-19 17:29 RATOS B 40,07 SEK

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2017-06-30 till cirka 62 400.

2017-06-30

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

18,4

43,6

Ragnar Söderbergs stiftelse

9,5

17,1

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,7

12,6

Spiltan Fonder

2,5

0,7

Avanza Pension

2,1

0,7

Societe Generale Paris

1,1

0,3

NTC Various Fiduciary Capacit

1,0

0,3

RoosGruppen

0,9

0,3

Nordnet Pensionsförsäkring

0,9

0,3

Björn Håkansson

0,8

2,4