MENY
Meny
Aktien 2018-12-14 17:29 RATOS B 24,30 SEK

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2018-09-30 till cirka 58 900.

2018-09-30

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

18,69

43,71

Ragnar Söderbergs stiftelse

9,45

17,11

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,68

12,58

Spiltan Fonder

2,78

0,83

Avanza Pension

2,08

0,67

State Street Bank and Trust CO, W9

1,85

0,55

RoosGruppen

1,24

0,37

NTC Various Fiduciary Capacit

1,00

0,30

JPM Chase NA

0,97

0,29

SEB Investment Management

0,95

0,28