MENY

Omstämpling av aktier

Bolagsstämman den 9 april 2003 beslutade att ett konverteringsförbehåll avseende möjlighet att stämpla om A-aktier till B-aktier införs i bolagsordningen. Detta innebär att ägare till A-aktier har en kontinuerlig möjlighet att genomföra en konvertering till B-aktier.

För de aktieägare som önskar utnyttja denna möjlighet till konvertering ska blanketten till höger fyllas i och skickas till:

Ratos AB
Box 1661
111 96 Stockholm

Vid slutet av varje kvartal genomför Ratos åtgärder för omvandlingen utan kostnad för innehavaren. Om begäran kommer senare än sju dagar före kvartalsslutet kommer omvandlingen att åtgärdas vid slutet av nästkommande kvartal. Om aktieägare önskar få omvandlingen genomförd vid andra tidpunkter utgår en avgift om 3 000 kr.