Beräkning av totalavkastning - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-20 14:39 RATOS B 31,68 SEK

Beräkning av totalavkastning