MENY
Meny
Aktien 2020-06-02 16:52 RATOS B 25,44 SEK

Aktiekapitalets utveckling

Vid utgång av år Transaktion A-aktier B-aktier C-aktier Preferens Aktiekapital, Mkr
1983 Fondemission 1:4, split 2:1 5 437 507 3 506 242   100 000 452
1985 Fondemission 2:5 5 437 507 7 083 740   100 000 631
1988 Fondemission 1:1 5 437 507 19 604 987   100 000 1 257
1996 Inlösen preferensaktier 5 437 507 19 604 987     1 252
1997 Split 4:1, inlösen A- och B-aktier 21 727 060 68 550 544     1 128
1998 Inlösen A- och B-aktier. Emission C-aktier 21 641 127 59 679 299 9 027 760   1 129
1999 Inlösen av C-aktier 21 641 127 59 679 299     1 016
2001 Nedsättning 21 641 127 59 021 499     1 008
2003 Omstämpling A-aktier till B-aktier 21 244 658 59 417 968     1 008
2003 Nyemission 21 244 658 59 497 968     1 009
2004 Nyemission, indragning och omstämpling av A-aktier till B-aktier 21 229 056 59 445 570     1 008
2005 Omstämpling A-aktier till B-aktier 21 210 036 59 464 590     1 008
2006 Fondemission, split och inlösen 42 328 770 119 020 482     1 017
2008 Omstämpling A-aktier till B-aktier 42 328 530 119 020 722     1 017
2009 Nyemission 42 328 530 119 524 362     1 020
2010 Nyemission 42 328 530 119 741 918     1 021
2010 Omstämpling A-aktier till B-aktier 42 323 530 119 746 918     1 021
2011 Split 2:1 84 637 060 239 503 836     1 021
2013 Nyemission preferensaktier       830 000 1 024
2017 Inlösen av preferensaktier       830 000 1 300