Investor Relations

  • Vi strävar efter att hålla högsta kvalitet och vara öppna i vår informationsgivning till investerare och media. Via vår hemsida och kvartalsvisa rapporter kan du följa vår verksamhet och även få tillgång till bolagens utveckling i nedladdningsbara Excel-filer.
  • Kontakta oss gärna vid frågor eller om du saknar något i vår kommunikation. E-mail: info@ratos.se