MENY
Meny
Aktien 2018-09-20 13:22 RATOS B 32,12 SEK

Vår syn på hållbarhet

Vi arbetar med hållbarhet som en del av vårt aktiva ägande, där utövandet av ägarrollen ska kombinera långsiktigt hållbar utveckling med högsta möjliga avkastning. Som långsiktig ägare bidrar hållbarhetsarbetet till värdeskapandet och är en förutsättning för god utveckling i våra bolag.

Vi arbetar strategiskt och operationellt med hållbarhet, med tydliga målsättningar och uppföljning gentemot våra bolag i hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsaspekter påverkar även vilka branscher och verksamheter vi investerar i. Ratos investerar inte i bolag verksamma inom vapenindustrin, som bidrar till allvarlig miljöskada, som producerar eller aktivt tillhandahåller pornografi eller tillverkar tobaksprodukter. Vidare finns ställningstaganden gällande internationella konventioner och klimathänsyn som vägleder vid bedömning av nya investeringar samt i arbetet med befintliga bolag i portföljen. Se Ratos exkluderingskriterier i policyn för hållbarhet, CR och ansvarsfulla investeringar.

Våra intressenter och väsentliga frågor

Utgångspunkten för Ratos arbete är de mest väsentiga hållbarhetsfrågorna för Ratos och våra intressenter. Ratos viktigaste intressentgrupper är medarbetare, ledningsgrupper och styrelser både på Ratos och i våra bolag, affärspartners som medinvesterare samt våra aktieägare. Dessa grupper är prioriterade eftersom deras påverkan på Ratos ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter är central för verksamheten.

Baserat på omvärldsbevakning, intressentdialoger och värsentlighetesanalys har en prioritering av Ratos hållbarhetsfrågor gjorts.