Årsavstämning för nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development

Maj 2015

Vår VD Susanna Campbell och hållbarhetsansvariga Jenny Askfelt Ruud deltog vid årsavstämningen för nätverket SLSD med SIDA som värd. Medverkade vid mötet gjorde även Biståndsminister Isabella Lövin och Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

SLSD är ett nätverk med ett tjugotal företag och tre expertorganisationer som arbetar tillsammans inom hållbarhetsområdet och global utveckling. Syftet är att dela erfarenheter, lära av varandra, driva gemensamma projekt och vara en gemensam röst gällande ett urval av de globala utvecklingsmålen. I höst antas FN:s nya mål för hållbar utveckling och för att uppfylla dem har näringslivet en viktig roll att spela. SLSD diskuterade vad de nya utvecklingsmålen kan innebära, nätverkets arbete under det gångna året samt vad man vill fokusera på framgent. SLSD kommer att fortsätta verka tillsammans med fokus på frågor gällande reducerad miljöpåverkan och effektivt resursutnyttjande, skapandet av anständiga arbetstillfällen och bekämpning av korruption och oetiska affärsmetoder.

Övriga deltagande företag och organisationer är Atlas Copco AB, Axel Johnson AB, Boliden AB, Elekta AB, Ericsson AB, Företagarna AB, H&M Hennes & Mauritz AB, ICA Gruppen AB, IKEA, Indiska Magasinet AB, Löfbergs Lila AB, Ratos AB, Sandvik AB, Scania AB, SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB, SKF Svenska Kullagerfabriken AB, SPP Liv Fondförsäkring AB, Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm Resilience Center (SRC), Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedfund AB, Systembolaget AB, Tele2 AB, Tetra Laval Group, Unilever, Volvo Group.

Mer om SLSD-nätverket