MENY

Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse

Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse bildades 1960 när bröderna Torsten och Ragnar Söderberg, Ratos då största ägare, donerade vardera 20 000 Ratos-aktier till respektive stiftelse.

Enligt stadgarna ska stiftelserna ”främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma i fråga”.

Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse tillhör idag tillsammans Sveriges största icke-statliga anslagsgivare inom sina områden.

 

Läs mer om Torsten Söderbergs stiftelse: www.torstensoderbergsstiftelse.se

Läs mer om Ragnar Söderbergs stiftelse: www.ragnarsoderbergsstiftelse.se