MENY
Meny
Aktien 2018-11-12 17:29 RATOS B 24,48 SEK

SNS

SNS är en mötesplats för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. SNS samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning.

SNS grundades 1948 av en grupp unga, samhällsengagerade företagsledare med en gemensam idé om samhällsvetenskap som verktyg för ekonomiska och sociala framsteg. Sedan dess har SNS varit Sveriges ledande mötesplats.

Den 5 juni 1948 i Malmö samlades åtta män till ett konstituerande sammanträde med Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. De hade en gemensam idé om en plattform för näringsliv och forskare att ”gemensamt delta i studium och debatt om samhällsproblem.” Debatten skulle underbyggas med ett ambitiöst forskningsprogram. Inspirationen kom från USA och Committee for Economic Development som var ett samarbete mellan företagare och politiker med syfte att genom forskning hitta lösningar på efterkrigstidens samhällsproblem.

280 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer har tecknat medlemskap i SNS.

Inom ramen för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) bidrar Ratos till forskning inom områden som anknyter till vår verksamhet.