MENY
Meny
Aktien 2019-01-18 17:29 RATOS B 25,94 SEK

Inkludera

Idag har vi ett partnerskap med Inkludera, en ideell förening som verkar mot utanförskapet i Sverige genom att stärka sociala entreprenörer som utvecklat lösningar på sociala problem. Inkludera använder kunskap, humankapital och finansiering från näringslivet för att utveckla entreprenörernas verksamheter.

Inkludera går in som långsiktig partner till sociala entreprenörer som bedöms ha en innovativ och stark lösning på utanförskap. Målet är att sprida starka sociala innovationer på lång sikt och genom dessa innovationer bidra till ökad inkludering av marginaliserade grupper. Inkluderas investering i entreprenörernas verksamheter består av ett nära partnerskap med syfte att bygga finansiellt hållbara och skalbara verksamheter. Målet är att verksamheterna ska ha en stabil ekonomi så att de kan nå ut till många fler. Inkludera stöder idag bland annat Barnrättsbyrån, Changers Hub, Läxhjälpen, Invitationsdepartementet, TRISMaskrosbarnIdrott Utan Gränser (IUG), Passalen, Kompis SverigeProcess Kedjan, Stockholms Stadsmission.

Inkluderas verksamhet ligger väl i linje med Ratos tradition av att vara föregångare och stödja nya typer av verksamheter, samtidigt som arbetsmetoderna och ”affärsmodellen” på många sätt liknar Ratos. I tillägg till att bidra med finansiella medel, deltar Ratos medarbetare i projekt och bidrar med kompetens och erfarenheter från att utveckla starka företag till Inkluderas organisation samt till de sociala entreprenörer som Inkludera samarbetar med.