MENY
Meny
Aktien 2019-01-18 17:29 RATOS B 25,94 SEK

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan drivs med primärt privat finansiering, som förädlar talang för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Ca 2000 studenter är inskrivna vid utbildningsprogrammen på kandidat- och masternivå.

Mission och Vision

Verksamheten vid Handelshögskolan i Stockholm vilar på en tydlig mission och vision och ett antal grundläggande värderingar.

Mission

Handelshögskolan i Stockholm har till ändamål att genom vetenskaplig undervisning och forskning befrämja affärsverksamhetens höjande inom landet.

Vision

Handelshögsskolan i Stockholm ska säkra och stärka sin position som en av de ledande handelshögskolorna i Europa. I denna grupp ska Handelshögskolan vara ett riktmärke genom sitt nära samarbete med näringslivet både i fråga om pedagogik och forskning. Inom utvalda kunskapsområden ska Handelshögskolan vara en internationellt respekterad forskningsmiljö och mötesplats för idéutbyte

Ratos stödjer Handelshögskolan i Stockholm genom att vara en så kallad Capital Partner.