MENY

Engagerade i samhällsutveckling

Ratos samhällsengagemang grundar sig i vår 150-åriga historia där långsiktigt ansvarstagande varit en naturlig del av verksamheten.

Två av Ratos största ägare, Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse, tillhör Sveriges största privata anslagsgivare inom vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet (främst inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap). Stiftelsernas anslag finansieras i stor utsträckning med utdelningar från Ratos. Läs mer om stiftelserna här.

Entreprenörskap och företagsutveckling är en viktig komponent i Ratos historia och är kärnan i dagens verksamhet.

Vi har sedan 2014 ett partnerskap med Inkludera, en ideell förening som verkar mot utanförskapet i Sverige genom att stärka sociala entreprenörer som utvecklat lösningar på sociala problem. Inkludera använder kunskap, humankapital och finansiering från näringslivet för att utveckla entreprenörernas verksamheter.

Ratos stödjer Handelshögskolan i Stockholm genom att vara en så kallad Capital Partner. Handelshögskolan drivs med primärt privat finansiering, som förädlar talang för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Ca 2000 studenter är inskrivna vid utbildningsprogrammen på kandidat- och masternivå.

 

Inkludera_logga       HHS_logga