Ratos som ansvarsfull ägare - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-20 14:39 RATOS B 31,68 SEK

Ratos som ansvarsfull ägare

Ratos ambition som ägare innefattar att driva hållbarhetsagendan i våra bolag.

Hållbarhet är en integrerad del av ägarutövandet under hela vår ägandetid – från beslutsprocessen inför ett förvärv genom det löpande utvecklingsarbetet till en ansvarsfull försäljning.

Ratos gör kontinuerligt nya förvärv där vi arbetar för att successivt lyfta hållbarhetsarbetet under innehavstiden och därför kommer portföljen alltid att inkludera en kombination av företag som har ett välutvecklat hållbarhetsarbete och bolag som är mindre mogna. På sikt kan vi genom vårt aktiva ägande bidra till att allt fler medelstora företag i Norden stärker sitt hållbarhetsarbete.

Ratos är branschgeneralist, vilket innebär att våra bolag berörs av en mängd olika frågeställningar. Vi arbetar därför med både gemensamma krav för hela portföljen och med en bolagsanpassad ansats, för att säkra att fokus är på varje bolags mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Vårt kravställande utgår från relevant lagstiftning och Global Compacts principer och tydliggörs i Ratos CR-ramverk. Ramverket har en grundnivå som gäller alla bolag och ett antal tilläggsmoduler med krav för vissa bolag baserat på verksamhet och marknadsnärvaro.I tillägg uppmuntras egna initiativ som stärker hållbarhetsarbetet och hållbar utveckling.

Basen för respektive bolags hållbarhetsarbete ska utgöras av en genomtänkt strategi och fastställda mål, förankrade i bolagets styrelse, inklusive en plan för hur CR-ramverket ska implementeras och efterföljas i verksamheten.

För att stärka varje bolags hållbarhetsarbete under vårt ägande för vi en kontinuerlig dialog med ledningen och hållbarhetsansvariga i bolagen samt följer arbetet regelbundet. Praktiska verktyg erbjuds för att underlätta implementering. För att utveckla hållbarhetsarbetet hålls regelbunden utbildning för Ratos egen organisation.