Hållbarhet - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-20 14:39 RATOS B 31,68 SEK

Hållbar utveckling på Ratos

Hållbarhet - att ta ansvar för företagets påverkan på omgivning och intressenter - är en viktig del i arbetet att förvalta och utveckla det förtroendekapital som Ratos etablerat i svenskt näringsliv och samhälle i över 150 år.

Ratos mest betydande påverkan sker genom ansvarsfullt ägande. Som ansvarsfull ägare skapar vi värde genom att bygga bolag med en utvecklad hållbarhetsagenda. Vårt fokus på hållbarhet kommer ur en övertygelse om att hållbara affärer är värdeskapande och en förutsättning för fortsatt god utveckling i Ratos och vår omvärld. För att lyckas med detta krävs ett aktivt arbete i moderbolaget med medarbetare, affärsetik, bolagsstyrning samt att verka som goda förebilder. Vi bedriver ett strukturerat hållbarhetsarbete med kravställande och stöd anpassat till varje bolag, för att bevara och skapa värden.

Ratos skrev 2013 under FN Global Compacts tio principer för hållbart företagande samt PRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Dessa principer utgör basen för vårt hållbarhetsarbete.