Integritetspolicy

Ratos arbetar för att skydda dina personuppgifter. I detta integritetsmeddelande beskrivs hur Ratos bearbetar och använder de personuppgifter vi får in om dig när du besöker vår webbplats och i synnerhet när du prenumererar på pressmeddelanden via webbplatsen. Dessutom innehåller det här integritetsmeddelandet information om hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor om hur vi bearbetar dina personuppgifter.

De typer av uppgifter som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du väljer att prenumerera på våra pressmeddelanden via webbplatsen. Uppgifterna vi samlar in omfattar ditt förnamn och efternamn samt din mejladress.

Hur vi använder uppgifterna vi samlar in

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka våra pressmeddelanden. Därutöver använder vi också dina personuppgifter för att administrera och förbättra vår webbplats.

Vi säljer inte, hyr inte ut, distribuerar och gör inte heller på annat sätt dina personuppgifter tillgängliga för en tredje part, förutom att vi kan förmedla information till våra tjänsteleverantörer av de skäl som anges nedan.

Skäl för att använda personuppgifter

Vår bearbetning av dina personuppgifter såsom den beskrivs i detta integritetsmeddelande är laglig, eftersom det är nödvändigt att bearbeta dina personuppgifter för att kunna skicka de pressmeddelanden du prenumererar på (utförande av ett avtal).

Hur vi kan förmedla de uppgifter vi samlar in samt interna överföringar

Det är bara de personer som behöver bearbeta personuppgifter av de skäl som omnämns ovan som har tillgång till dina personuppgifter. Vi förmedlar även personuppgifter till Cision Sverige AB i egenskap av leverantör av tjänsten ”CisionPoint”, som är det verktyg som används för att distribuera pressmeddelanden. Cision bearbetar dina personuppgifter på uppdrag av oss och i enlighet med våra instruktioner som registerförare. Vi kan också behöva tillåta att andra av våra leverantörer, samt deras underleverantörer, får tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för vår räkning, huvudsakligen underhåll av och support till våra IT-system.

Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Cookies (kakor)

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig via cookies (kakor). På vår webbplats används två olika typer av cookies, sessionscookies och permanenta cookies. Information om hur vi använder cookies finns i vår cookie-policy, LÄNK till cookie policy.

Lagring

Dina personuppgifter lagras så länge du prenumererar på pressmeddelandena. Om du väljer att avsluta prenumerationen på pressmeddelandena, upphör vi med bearbetningen av dina personuppgifter och tar bort dina personuppgifter från CisionPoint-tjänsten.

Säkerhet

Vi tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda dina personuppgifter mot att gå förlorade samt vaktar så att inga obehöriga får tillgång till dem.

Dina val och rättigheter

Vi tar gärna emot frågor och kommentarer. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig och du kan begära ut en kopia från registret. Vidare har du rätt att få inkorrekta personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall kräva att vi raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot att vissa av dina personuppgifter bearbetas och kräva att bearbetningen begränsas. Vi ber dig notera att begränsningen eller borttagandet av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kan tillhandahålla den kommunikation som prenumerationen gäller. Du har också rätt att erhålla dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till en annan part som är ansvarig för databearbetning.

Du kan när som helst avbryta våra utskick av pressmeddelanden till dig. Om du inte längre vill få pressmeddelanden, säg upp prenumerationen genom att klicka här, eller kontakta oss på mejladressen nedan.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att bearbeta dina personuppgifter har du rätt att anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för vår bearbetning av personuppgifter.

Hur du kontaktar oss 

Ratos AB, org.nr. 556008-3585, adress Drottninggatan 2, 111 96 Stockholm, är registerförare och ansvarigt för bearbetningen av dina personuppgifter, och förfrågningar om att hävda din rätt skickas till GDPR@ratos.se.