MENY
Meny
Aktien 2017-08-23 17:29 RATOS B 38,20 SEK

Undersökning

HEJ

 

Vi vill be

 Svarsalternativ
Vad tyckte du?
_______________________________________________________________________________________________
Var programmet bra?_________________________________________________________________________________________
Va det gott? 
Hur va lokalen
1 
2 
3 
4 
5 
6