Prins Daniels Fellowship

Ratos är ett av de företag som stödjer det nystartade mentorsprogrammet Prins Daniels Fellowship. Projektet ska stimulera till entreprenörskap och få fler företag att startas.

Mentorsprogrammet Prins Daniels Fellowship riktar sig till entreprenörsföretag som har en tydlig tillväxtambition och på sikt kan växa till ett medelstort företag. Projektet lanserades den 15 januari av H.K.H. Prins Daniel i samverkan med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Prins Daniel, som har uppmärksammats som en förebild för entreprenörskap, vill bidra med sina erfarenheter för att stimulera och inspirera andra unga människor att våga satsa på entreprenörskap.

Löpande genom projektet deltar även ett antal entreprenörer och företagsledare i ett så kallat expertråd som genom mentorskap ska bidra med egna erfarenheter och kunskaper. Ratos VD Susanna Campbell är en av medlemmarna.
– Entreprenörskraften i Sverige och Norden är utomordentlig viktig för oss. Vi är beroende av att det ska komma fram nya bärkraftiga idéer som kan utvecklas till spännande företag, säger Susanna Campbell.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship här.

 

Foto: Erik Cronberg