MENY
Meny
Aktien 2016-09-28 17:29 RATOS B 40,31 SEK

airteam

Verksamhet

airteam erbjuder högkvalitativa och effektiva ventilationslösningar i Danmark. airteam fokuserar på projektutveckling, projektledning och upphandling där projekten i stor utsträckning utförs av ett brett nätverk av kvalitetssäkrade underleverantörer. Dessutom erbjuder airteam underhåll och service av installerade lösningar.

airteam är verksamma med projekt över hela Danmark, kunderna är oftast stora byggentreprenörer inom både renovering och nybyggnation. airteam har starka etablerade kundrelationer och arbetar nära kunderna för att utveckla effektiva och optimala lösningar tillsammans. airteam är etablerade på sju orter runtom i Danmark med huvudkontor i Aarhus.

Marknad

Den danska byggmarknaden har strukturella tillväxtmöjligheter baserat på en ökad efterfrågan av effektiva och högkvalitativa ventilationslösningar. Det finns ett underliggande behov av omfattande renoveringsprojekt och nybyggnation där ventilation blir en allt viktigare del. Ökad reglering och specifika krav på energieffektivitet samt förbättrat inomhusklimat förväntas också driva nya affärsmöjligheter.

Den danska ventilationsmarknaden är fragmenterad där airteam hör till de ledande aktörerna inom sin nisch och konkurrerar bland annat med Bravida, Caverion och Kemp & Lauritzen. Marknaden är cyklisk men har historiskt visat god strukturell tillväxt och förväntas växa med cirka 5-7% årligen de närmaste åren.

Året i korthet

Avtal tecknades om förvärv av cirka 70% av aktierna i airteam i februari 2016. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av bolaget uppgår till cirka 575 MDKK, varav Ratos tillfört 272 MDKK i eget kapital. Transaktionen slutfördes i april 2016.

Hållbarhet

airteam kommer under Ratos ägande att fortsätta utveckla sitt arbete med relevanta hållbarhetsfrågor där områden som energieffektivisering, arbetsmiljö och säkerhet är viktiga områden.

Utvecklingspotential

airteam är ett snabbväxande bolag med en stark och kundfokuserad företagskultur med engagerade medarbetare, en ledande marknadsposition och en attraktiv affärsmodell. Ratos investerar gärna i företag som arbetar för ökad energieffektivitet och ser airteams kompetens inom energieffektiva ventilationslösningar som en styrka. Det finns en stor potential att utveckla verksamheten vidare genom att växa organiskt på befintlig marknad samt genom att se över förvärvsmöjligheter och internationell expansion.