MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

Poul Pihlmann, VD
Benny Holm Kristensen, vice VD
Morten Nelius Jensen, CFO

Styrelse

Anders Thoustrup, Ordförande
Mikael Sjölund
Carl Erik Skovgaard
Robin Molvin, Ratos (bolagsansvarig)
Martin Højbjerg, Suppleant, Ratos