MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

Daniel Spasic, VD
Carlos Rodriguez, VP Finance
Roy Ovel, EVP Business Development
Montse Barceló, Chief Operating Officer
Alistair Bone, EVP Quality Assurance

Styrelse

Anders Ekblom, Styrelseordförande
Mikael Norlander, Ratos (bolagsansvarig)
Niclas Nylund, Ratos
Ulf Rosén
Birgitte Volck