MENY
Meny
Aktien 2016-09-26 17:29 RATOS B 39,60 SEK

TFS

  • Daniel Spasic

    VD

TFS genomför, på uppdrag av läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin, kliniska studier i human fas.

2015 omsatte TFS 689 Mkr och EBITA uppgick till 45 Mkr. Medelantal anställda 646.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Tjänsteomsättningen* uppgick till 29,8 MEUR (25,4), vilket motsvarade en tillväxt om +17%. Fortsatt stark orderbok och positiv book-to-bill (orderingång/omsättning)
  • Fortsatta satsningar på tjänsteutbud, organisation och operationell effektivitet för att stärka konkurrenskraften
  • Tilläggsköpeskilling om 4 MEUR erlagd

* TFS och övriga CROs (contract research organisation) har två intäktsslag enligt IFRS: 1) Tjänsteomsättning (som är den faktiska inkomstbringande försäljningen) och 2) vidarefakturering av utlägg (t ex för resor, laboratoriekostnader, övriga omkostnader) till ingen eller mycket låg marginal. I allt väsentligt är det tjänsteomsättningen som är av intresse för bolagets utveckling och intjäning

Läs mer om TFS