MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 15:22 RATOS B 40,38 SEK

Speed Group

Verksamhet

Speed Group är en svensk leverantör av tjänster som sträcker sig från rekrytering och bemanning till fullskaligt övertagande av lagerhantering, samt produktion och utbildning.

Koncernen har två huvudsakliga affärsområden; bemanning samt logistik- och produktionstjänster. Inom bemanning erbjuds uthyrning av både tjänstemän och lager- och produktionspersonal samt extern rekrytering av dessa personalgrupper. Logistik- och produktionstjänsterna innefattar fullskaligt övertagande av lagerhantering samt produktionstjänster. Bolaget erbjuder även externa utbildningar inom dessa områden.

Speed Group är etablerat i sydvästra Sverige med huvudkontor i Borås.

Marknad

Efterfrågan på effektiva logistik- och produktionstjänster ökar kontinuerligt i takt med den växande e-handeln, ökad outsourcing, centralisering av lager på strategiska platser samt ökad komplexitet i logistiksystemen. Kunderna har också ett ökat behov av flexibla lösningar med specialiserad och kompetent personal, vilket de senaste åren visat sig i en växande bemanningsmarknad. En flexibel lösning för både logistik, produktion och bemanning ger kunderna möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Till bolagets konkurrenter hör de mest framstående aktörerna inom bemanning- och logistiktjänster, som till exempel Logent och Aditro Logistics. Marknaden för outsourcing av logistik har vuxit de senaste åren och förväntas fortsätta visa en årlig tillväxt om cirka 5-7%. 

Året i korthet

Speed Group har visat en stark organisk tillväxt driven av ökad efterfrågan inom både logistik- och bemanningstjänster. Arbetet med att bredda kundbasen har fortsatt och bolaget har framgångsrikt tecknat flera viktiga nya kundavtal.

Resultatet försämrades som en effekt av säsongsmässiga variationer i enskilda kundavtal samt har belastats med uppstartskostnader för nya kundavtal och investeringar i en ny IT-plattform.

Under året belönades bolagets hållbarhetsarbete med Sakrådets pris Utmärkelsen 2015 för det långsiktiga, strukturerade och strategiska samarbetet med skolor inom teknik och industri.

Hållbarhet

Speed Group arbetar för att integrera hållbarhet i bolagets övergripande strategi och affärsplan, och arbetar aktivt med att minska bolagets miljöpåverkan och risker kopplat till arbetsmiljö vid lagerhållning och produktion, vilket också ger konkurrensfördelar. Bolaget bidrar i närsamhället genom sitt löpande engagemang kring teknik och skola, bland annat genom Navet Science Center.

Utvecklingspotential

Ratos investerade i Speed Group för att det är ett snabbväxande tjänsteföretag med en unik affärsmodell och betydande utvecklingspotential i en strukturellt växande marknadsnisch.

Speed Groups kundfokuserade företagskultur och starka marknadsposition i Göteborgsregionen i dag innebär en fortsatt utvecklingspotential att växa organiskt med befintliga kunder samt att öka marknadsandelen i sydvästra Sverige, där marknaden för effektiva logistiklösningar och behovet för flexibla lösningar är i fortsatt stark expansion.

Fokus är också på att stärka och investera i interna processer och ökad effektivisering. Sammantaget har vi en positiv syn på branschens tillväxtpotential och på Speed Groups möjligheter som en konkurrenskraftig leverantör.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)