MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

Catrin Wirfalk, CEO
Michael Langelotz, CFO
Pontus Björkman, COO Logistics & Production
Ann Nilsson, COO Staffing, Recruitment & Education
Costas Roussos, CIO
Ulf Johansson, HRM

Styrelse

Ingvar Nilsson, Ordförande
Henrik Joelsson, Ratos (bolagsansvarig)
Christian Johansson Gebauer, Ratos
Åsa Keller Wannem
Peter Nilsson
Jarl Ternander
Daniel Johansson, Suppleant