MENY
Meny
Aktien 2016-09-28 17:29 RATOS B 40,31 SEK

Speed Group

  • Catrin Wirfalk

    VD

Speed Group är en svensk leverantör av tjänster som sträcker sig från bemanning och rekrytering till fullskaligt övertagande av lagerhantering, samt produktion och utbildning.

2015 omsatte Speed Group 536 Mkr och EBITA uppgick till 25 Mkr. Medelantal anställda 706.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Försäljningstillväxt om +14% drivet av ökad efterfrågan inom både logistik- och bemanningstjänster. Investering i ny IT-plattform samt ökade organisationssatsningar har lett till något lägre operativ EBITA-marginal

Läs mer om Speed Group